Trgoskop

Aplikacija za analizo trga nepremičnin

Aplikacijo TRGOSKOP priporočamo vsem, ki potrebujejo informacije in ažurne podatke o dejanskih vrednostih izvedenih poslov z nepremičninami na izbranem območju. Trgoskop je orodje za cenilce, nepremičninske agencije, banke, investitorje in zavarovalnice ter vse potencialne in aktivne ponudnike oz. kupce nepremičnin.

Spremljajte aktualne novice s trga.

Na Trgoskopu so prikazane aktualne statistike z nepremičninskega trga. Statistike se avtomatsko posodabljajo takoj, ko so na voljo na portalih kot je Statistični urad RS. Na enem mestu so zbrane novice, ki vplivajo na trg nepremičnin.

Omogoča Iskanje sklenjenih transakcij

Enostaven iskalnik sklenjenih transakcij, ki so zabeležene v Evidenci trga nepremičnin (ETN), omogoča določanje kriterijev za iskanje po bazi. Poleg osnovnih kriterijev, vezanih na nepremičnino, lokacijo in posel, je omogočeno tudi avtomatsko izločanje poslov, katerih podatki so nezanesljivi. Izberite nabor, ki vam ustreza.

Pregled najdenih transakcij

Celosten pregled najdenih poslov in vključenih nepremičnin. Rezultati iskanja so prikazani v preglednici, kjer je s preprostim klikom mogoč dostop do podatkov o nepremičnini, vključeni v transakcijo (GURS, REN, ortofoto, lokacija na zemljevidu, …). S klikom se v excel izvozijo podatki o izbranih transakcijah in vsi podatki za mrežo primerljivih za izbran ožji nabor.

Avtomatska statistična analiza trga

Na podlagi nabora transakcij, ki ustrezajo v iskalniku določenim iskalnim pogojem, se avtomatsko pripravi statistična analiza. Omogočeno je analiziranje vpliva posameznih faktorjev na ceno (npr. velikost, starost, datum transakcije). Izračune je mogoče izvoziti v excel ali pa enostavno v poročilih uporabiti že ustvarjene grafe.

Mnenja uporabnikov

Pridružite se zadovoljnim uporabnikom, ki zaupajo Arvio aplikacijam za vrednotenje nepremičnin.